حمل و نقل جاده ای

برای حمل و نقل زمینی درون ایران، روسیه، کشورهای CIS و اروپا، ما خدمات حمل و نقل بار را ارائه می دهیم که به نیازها و بودجه شما می پردازد. کامیونهای و تریلر های ما قادر به حمل هر نوع باری از عمومی تا بار سنگین و بزرگ هستند. همچنین ما خدمات گمرکی را نیز ارائه می دهیم.