حمل و نقل محلی

اگر نیاز به ارسال کالای خود در داخل شهر یا استان دارید، ما می توانیم با خدمات تحویل محلی خود به شما کمک کنیم. ما یک شبکه از پستچی ها و ون هایی داریم که می توانند بسته ها و بسته های شما را به سرعت و با امنیت بالا تحویل دهند. همچنین گزینه های تحویل در روز مشابه و تحویل اکسپرس را نیز ارائه می دهیم.