شهرک آزمایش شهید کرانی

شهرک آزمایش شهید کرانی برای اولین بار در جهت ارایه خدمات بهتر به هموطنان عزیز در راستای خصوصی سازی دایر و اقدام به آموزش و صدور گواهینامه رانندگی برای موتورسیکلت , سواری و خودروهای سنگین نمود. همچنین مرکز صدور گواهی معاینه فنی و سایر مراکز مرتبط نیز در این مجموعه عظیم در زمینی به مساحت 15000 متر مربع موجود میباشد.