شرکت کشت وصنعت زرین دشت

شرکت کشت و صنعت زرین دشت  سیاوش پس از آنکه در سال 1386 به دستور دولت وقت خرید و ذخیره سازی گندم از انحصار دولت خارج و نهضت سیلوسازی آغاز گردید , شرکت کشت و صنعت زرین دشت سیاوش تاسیس و سیلوی ذخیره سازی گندم با  ظرفیت 45000 تن در سال 1388 با سرمایه در حدود 40,000,000,000 ریال فعالیت خود را آغاز نمود.

ظرفیت وزنی سیلو : 45000 تن

مشخصات فنی : 10 عدد کندو به قطر 21 متر و ارتفاع 11 متر هر یک به ظرفیت 4500 تن

مساحت زمین : 70,000 متر مربع

مساحت ساختمان اداری : 250 متر مربع

ظرفیت تخلیه و بارگیری : 500 تن روزانه

فعالیتهای جانبی : 5 هکتار زمین کشاورزی آبی جهت کاشت گندم, جو و ذرت

 دفتر مرکزی: تهران- 66018182

آدرس: کرمانشاه, کیلومتر 5 جاده کرمانشاه روانسر, روبروی ایستگاه رادیویی شهید چمران